Carl-Johan Allansson
Delägare
Telefon: 0709 62 28 84
Kontor: Stockholm
Språk
Svenska, engelska
Verksamhetsområden
Erfarenhet
Delägare – NORDIA Law (2019-nu)
Advokat – NORDIA Law (2011-2019)
Biträdande jurist – NORDIA Law (2009-2011)
Bolagsjurist SVT (2008-2009)
Biträdande jurist – NORDIA Law (2007-2008)
Tingsnotarie – Västmanlands tingsrätt (2005-2007)
Fil. Kand. företagsekonomi – Stockholms universitet (2006)
Magisterexamen i europeisk immaterialrätt – Stockholms universitet (2005)
Jur. Kand. – Uppsalas universitet (2004)
Medlemskap
Sveriges Advokatsamfund