Melina Auvinen
Advokat
Telefon: 073 988 62 27
Kontor: Stockholm
Språk
Svenska, engelska
Verksamhetsområden
Erfarenhet
Advokat – NORDIA Law (2020-nu)
Biträdande jurist – NORDIA Law (2016-2020)
Tingsnotarie – Södertörns tingsrätt (2014-2015)
Notarie – Kronofogdemyndigheten (2013-2014)
Juristexamen – Stockholms universitet (2013)
Fria universitetet i Berlin (2012)
Medlemskap
Sveriges Advokatsamfund, Young Arbitrators Sweden (YAS), Försäkringsjuridiska föreningen