Natalie Lisovski
Advokat
Telefon: 0767 73 34 46
Kontor: Göteborg
Språk
Svenska, engelska
Verksamhetsområden
Erfarenhet
Advokat – NORDIA Law (2021-nu)
Advokat – Advokatfirman Styrks AB (2021)
Advokat – Front Advokater AB (2019-2020)
Biträdande jurist/Advokat – NORDIA Law (2009-2019)
Tingsnotarie – Helsingborgs tingsrätt (2007-2009)
Jur. kand. - Lunds universitet (2007)
Medlemskap
Sveriges Advokatsamfund, REKON
Senaste artiklarna