Uppsatspraktik höstterminen 2024

Advokatfirman NORDIA är en nordisk advokatbyrå med kontor i Stockholm, Göteborg, Köpenhamn, Helsingfors och Oslo. Vi är verksamma inom svensk och internationell affärsjuridik med inriktning mot tvistlösning, försäkrings- och skadeståndsrätt, ekonomiska brottmål, idrottsrätt, fastighetsrätt, bolagsrätt och transaktioner samt immaterial- och marknadsrätt. På kontoret i Stockholm, som ligger i Waterfront Building, är vi 39 medarbetare, varav 28 jurister.

Vi tar varje termin emot en juriststudent som är i slutet av sina studier på juristprogrammet och som under tio veckor vill bli en del av NORDIA.

Under de fyra inledande veckorna av praktikperioden får du chansen att arbeta tillsammans med byråns advokater och biträdande jurister som en del av teamet i pågående ärenden. Under dessa fyra veckor får du prova på flera av byråns verksamhetsområden och får en god inblick i hur det är att arbeta som affärsjurist på affärsjuridisk byrå. Lön utgår för dessa fyra veckor.

Resterande sex veckor av praktikperioden ägnar du åt din uppsats. Under denna tid erbjuds du tillgång till en arbetsplats på kontoret, byråns digitala databaser, byråns bibliotek samt möjlighet att diskutera uppsatsen med våra duktiga advokater och biträdande jurister.

Under hela praktikperioden handleds du av en biträdande jurist och en delägare som ser till att du får en givande tid hos oss. Handledningen är till för att löpande stötta dig i ditt arbete med uppsatsen. Du får även delta på byråns sociala aktiviteter under hela praktikperioden, exempelvis vår traditionsenliga onsdagsfika och fredags-AW.

Den vi söker bör skriva sin uppsats inom ett ämne som avser något av byråns verksamhetsområden. Vi prioriterar särskilt uppsatsämnen som berör civil- eller straffprocessrätt samt försäkrings- eller skadeståndsrätt.

Utöver ämnesval lägger vi även stor vikt vid dina personliga egenskaper. Du bör vara utåtriktad, driven och ha ett nyfiket förhållningssätt. Du bör kunna uttrycka dig väl på både svenska och engelska.

Din ansökan innehållande personligt brev, kort information om ämnesval, CV och betyg skickas till stockholm@nordialaw.com. Ange ”Uppsatspraktik” i ämnesraden när du ansöker. Urval och intervjuer sker löpande, så passa på att skicka in din ansökan så snart som möjligt.

Kontakt

Advokat Clara Lundin, clara.lundin@nordialaw.com

Välkommen med din ansökan!