Uppsatspraktik

Advokatfirman NORDIA är en nordisk advokatbyrå med kontor i Stockholm, Göteborg, Köpenhamn, Helsingfors och Oslo. Vi är verksamma inom svensk och internationell affärsjuridik med inriktning mot tvistelösning, försäkrings- och skadeståndsrätt, affärsrelaterad straffrätt, fastighetsrätt, bolagsrätt och transaktioner samt immaterial- och marknadsrätt. På kontoret i Stockholm, som ligger i Waterfront Building, Klarabergsviadukten 63, är vi ca 40 medarbetare.

Vi tar varje termin emot en juriststudent som är i slutet av sina studier på juristprogrammet och som under tio veckor vill bli en del av NORDIA.

Under de fyra inledande veckorna av praktikperioden får du chansen att arbeta tillsammans med byråns advokater och biträdande jurister. Under denna tid får du prova på flera av de verksamhetsområden som byrån verkar inom och får en god inblick i hur det är att arbeta på affärsjuridisk byrå. Lön utgår för dessa fyra veckor.

Resterande sex veckor av praktikperioden avser arbete med din uppsats, där du erbjuds tillgång till arbetsplats, diverse databaser samt bibliotek.

Under praktikperioden handleds du av en biträdande jurist och en delägare som tillser att tiden hos oss blir givande. Handledningen avser att löpande stötta dig i ditt arbete med uppsatsen.

De vi söker bör skriva sin uppsats inom ett ämne som avser något av de verksamhetsområden som byrån verkar inom.

Utöver ämnesval lägger vi även stor vikt vid dina personliga egenskaper. Goda betyg och språkkunskaper i svenska och engelska förutsätts.

Din ansökan innehållande personligt brev, kort information om ämnesval, CV och betyg skickas till stockholm@nordialaw.com. Ange ”Uppsatspraktik” i ämnesraden när du ansöker.

Urval och intervjuer sker löpande.

Kontakt

Clara Lundin, clara.lundin@nordialaw.com

Välkommen med din ansökan!