7

IT-rätt

NORDIA Law erbjuder rådgivning i alla frågor som rör teknologi och IT-rätt. Vår expertis inkluderar förhandling och upprättande av licensavtal, outsourcing, projekt- och samarbetsavtal, IT-relaterade transaktioner, tvister och komplicerade utvecklings- och distributionsavtal. Vi tillhandahåller även strategisk rådgivning om hur våra klienter bäst tillvaratar sina intressen vid användning av användning av open source-mjukvara eller vid utveckling av mjukvara för kunder eller egen användning.

Vi biträder också regelbundet i frågor som rör GDPR, elektronisk kommunikation och i andra frågor som rör integritetsskydd. På detta område biträder vi klienter bl a med av personuppgifts- och cookiepolicies samt med olika former av persondataöverföringar och personuppgiftsbiträdesavtal.

Vi anlitas regelbundet av olika sorters bolag som är aktiva på den digitala marknaden. Vårt team är uppmärksammat för sin extensiva erfarenhet för klienter i teknik och spelsektorn.
Kontakt IT-rätt
Amanda Busby
Biträdande jurist
Stockholm
Kjell Steffner
Delägare
Oslo
Matti Kari
Advokat, Delägare
Helsinki
Niklas Hemberg
Delägare
Stockholm
Timo Skurnik
Advokat, Delägare
Helsinki
Tuomas Pelkonen
Advokat, Advokat
Helsinki

You can have a Swedish, a Norwegian, a Finnish and a Danish law firm. Or you can have one.

Relaterade nyheter

Andra verksamhetsområden
Arbetsrätt
Bank, finansiering och kapitalmarknad
Bolagsrätt
Ekonomisk familjerätt
Ekonomiska brottmål
Fastigheter och Entreprenad
Företagsöverlåtelser
Försäkring och Skadestånd
Idrott, media och underhållning
Immaterialrätt
IT-rätt
Kommersiella avtal
Konkurrens och offentlig upphandling
Obestånd och rekonstruktion
Tvistlösning