7

Kommersiella avtal

NORDIA Law biträder med att upprätta, granska och förhandla kommersiella avtal. Vi har omfattande kunskap om svensk och internationell avtalsrätt och tillhandahåller strategisk juridisk rådgivning tillsammans med balanserade avtalsmässiga överväganden.

Vårt team har erfarenhet och kunskap inom ett brett spektrum av kommersiella avtal, innefattande bland annat:

• samarbetsavtal,
• konsultavtal,
• distributions- och agentavtal,
• frakt- och transportavtal,
• allmänna villkor,
• IT- och telekommunikationsavtal,
• joint venture-avtal,
• licensavtal,
• sekretessavtal,
• köp- och leveransavtal,
• anställningsavtal,
• aktieägaravtal och andra avtal om partnerskap,
• avtal inom olje- och gassektorn, och
• avtal inom sport-, underhållnings- och mediabranschen.

Hos NORDIA Law får du skräddarsydda lösningar för alla dina kommersiella avtal.
Kontakt Kommersiella avtal
Amanda Busby
Biträdande jurist
Stockholm
Amelie Callaghan
Advokat
Göteborg
Angantyr Laurberg Nielsen
Delägare
Copenhagen
David Mikhail
Biträdande jurist
Stockholm
Eivind Rand Øyre
Biträdande jurist
Oslo
Espen Egseth
Delägare
Oslo
Hanne Kolstad Fromholt
Biträdande jurist
Oslo
Jens Christian Dreyer
Delägare
Copenhagen
Johan Strömberg
Delägare
Stockholm
Jonas Lindblad
Delägare
Göteborg
Karl Ole Möller
Delägare
Stockholm
Kjell Steffner
Delägare
Oslo
Kristine Larneng
Delägare
Oslo
Marianne Eriksson
Advokat
Stockholm
Mårten Stenström
Delägare
Stockholm
Niklas Hemberg
Delägare
Stockholm
Niklas Virtanen
Advokat, Advokat
Helsinki
Maria Kjærulff Berth
Delägare
Copenhagen
Ronnie Varberg
Delägare
Copenhagen
Tomas Marcusson
Delägare
Stockholm
Tuomas Pelkonen
Advokat, Advokat
Helsinki

You can have a Swedish, a Norwegian, a Finnish and a Danish law firm. Or you can have one.

Andra verksamhetsområden
Arbetsrätt
Bank, finansiering och kapitalmarknad
Bolagsrätt
Ekonomisk familjerätt
Ekonomiska brottmål
Fastigheter och Entreprenad
Företagsöverlåtelser
Försäkring och Skadestånd
Idrott, media och underhållning
Immaterialrätt
IT-rätt
Kommersiella avtal
Konkurrens och offentlig upphandling
Obestånd och rekonstruktion
Tvistlösning