Nordia News

NORDIA har företrätt Concent Holding AB i framgångsrik process

By Joachim Bernström and Olle Kullinger and Sara Nordekvist
Publicerad:18.03.2024 | Posted in Nyheter

NORDIA har företrätt Concent Holding AB i framgångsrik process mot tidigare styrelse och revisor

NORDIA har företrätt Concent Holding AB i en process om bristtäcknings- och skadeståndsansvar mot bolagets tidigare styrelse och revisor. Tingsrätten har bifallit bolagets talan och förpliktat den tidigare styrelsen och revisorn att solidariskt utge ett belopp om ca 150 miljoner kr inklusive ränta.

Talan väcktes i Stockholms tingsrätt våren 2018. Huvudförhandlingen pågick under nio veckor hösten 2023 och dom meddelades den 15 mars 2024. Huvudansvarig för arbetet under huvudförhandlingen var advokaten Joachim Bernström, med ett team även bestående av advokaten Olle Kullinger och biträdande juristen Sara Nordekvist.

Stockholms tingsrätts mål nr T 7164-18, T 7167-18, T 14411-19, T 10277-20

Joachim Bernström
Delägare, Stockholm joachim.bernstrom@nordialaw.com 0739 88 62 25
Olle Kullinger
Delägare, Stockholm olle.kullinger@nordialaw.com +46 8 563 08 152
Sara Nordekvist
Biträdande jurist, Stockholm sara.nordekvist@nordialaw.com 0739 88 62 42

Relaterade nyheter