Johan Strömberg
Delägare
Telefon: 0705 10 57 75
Kontor: Stockholm
Språk
Svenska, engelska
Verksamhetsområden
Erfarenhet
Delägare - NORDIA Law (1992-nu)
Chairman of Lennart Johansson Foundation (2019-nu)
Advokat - NORDIA Law (1991-1992)
Biträdande jurist - NORDIA Law (1988-1991)
Tingsnotarie - Mariestad Tingsrätt (1986-1988)
Jur. Kand. - Stockholms universitet (1986)
Medlemskap
Sveriges Advokatsamfund
Senaste artiklarna
See all