Karl Ole Möller
Delägare
Telefon: 08 563 08 100
Kontor: Stockholm
Språk
Svenska, engelska
Verksamhetsområden
Erfarenhet
Partner - NORDIA Law (2011-nu)
Utsedd av UEFA som pro bono counsel i UEFA’s rättsliga instanser (2018-nu)
Partner - KLA Karlerö Liljeblad Advokatbyrå (1996-2011)
Assistant attorney - Karlerö & Co Advokatbyrå HB (1995-1996)
Assistant attorney - Advokatfirman Cederquist KB (1991-1995)
Tingsnotarie - Huddinge tingsrätt (1990-1991)
Jur. Kand. - Universitetet i Uppsala (1990)
Anglo-American Common Law of Contract 1 - Universitetet i Oslo (1990)
Scandinavian Institute of Maritime Law - Universitetet i Oslo (1989)
Medlemskap
Sveriges Advokatsamfund, IBA - International Bar Association, IAEL - International Association of Entertainment Lawyers, Swedish Association for Copyright, Swedish Sports Law Association
Senaste artiklarna