Mårten Stenström
Delägare
Telefon: 0705 83 83 82, Visby: 0498 21 66 90
Kontor: Stockholm
Språk
Svenska, engelska, tyska
Verksamhetsområden
Erfarenhet
Delägare - NORDIA Law (2001-nu)
Biträdande jurist - NORDIA Law (1998-2001)
Landahl & Wistrand Advokatbyrå (1991 – 1998)
Tingsnotarie (1990-1991)
Jur. Kand. - Stockholms universitet (1990)
Medlemskap
Sveriges Advokatsamfund, IBA - International Bar Association, Deutsch-Nordische Juristen Vereinigung