Ekonomisk familjerätt

Att säkra ett lyckat generationsskifte, överlåtelse av tillgångar till en ny generation, är en krävande och viktig uppgift. Även andra skeenden i livet kan ge upphov till juridiska överväganden som erfordrar en djup och omfattande kompetens inom den ekonomiska familjerättens område, t ex avseende makars och sambors förmögenhetsförhållanden, barnfrågor samt arvsrättsliga frågor. I samband härmed finns ofta behov av en bred kompetens även inom den internationella familjerätten.

NORDIA har en djup kunskap samt omfattande erfarenhet av rådgivning och processer inom den ekonomiska familjerättens område och kan erbjuda lösningar anpassade till den enskilde privat- och/eller affärskunden.

Kontakter

Boel Simonsson - GÖTEBORG
Simon Sørensen - KÖPENHAMN
Visa alla kontakter