Nordia News

AGN Haga AB:s rekonstruktionsplan godkänd

By Magnus Wiktorson and Emma Wikensjö
Publicerad:23.04.2024 | Posted in Nyheter

AGN Haga AB:s rekonstruktionsplan godkänd

Rekonstruktionen av AGN Haga AB har pågått sedan den 22 maj 2023. Vid plansammanträde igår den 22 april 2024 röstade Trafikverket, AGN:s aktieägare och övriga fordringsägare för att anta den rekonstruktionsplan som AGN presenterat i samråd med rekonstruktören, advokat Magnus Wiktorson. Idag meddelade Göteborgs tingsrätt att den fastställer den framlagda planen. AGN ansvarar för Västlänken projekt E03 (Kvarnberget) och var till januari 2023 även ansvarigt för projekt E04 (Haga).

Rekonstruktionen av AGN är därmed genomförd och innebär övergripande att;

  • AGN kommer att slutföra arbetena i projekt E03 (Kvarnberget) med beräknad färdigställandetid i maj 2024.
  • Leverantörerna erhåller 25 procents betalning av sina fordringar i rekonstruktionen.
  • AGN:s aktieägare avstår ifrån sina fordringar på AGN om cirka 70 miljoner kronor samt garanterar betalningen till leverantörerna.
  • AGN och Trafikverket avstår ifrån sina krav på varandra i enlighet med det avtal som tidigare träffats under rekonstruktionen. Preliminärt har Trafikverket gjort gällande krav mot AGN på ca 1,6 miljarder kronor och AGN har å sin sida gjort gällande krav mot Trafikverket som preliminärt beräknats till cirka 1,3 miljarder kronor.

Rekonstruktionsplanen röstades igenom med en stor majoritet i tingsrätten. Trafikverket och aktieägarna röstade för planen. Av totalt 187 röstande leverantörer så röstade 185 stycken för planen och dessa representerade 94 procent av leverantörernas totala fordringar.

– Den antagna rekonstruktionsplanen är ett resultat av att samtliga intressen som funnits i rekonstruktionen har kunnat balanseras mot varandra på ett bra sätt. Berörda parter har visat god vilja för att möjliggöra rekonstruktionen och det känns tillfredsställande att det finns ett brett stöd för rekonstruktionens slutförande enligt den framlagda planen, säger rekonstruktören advokat Magnus Wiktorson på Advokatfirman NORDIA.

Bakgrund:
AGN Haga AB var fram till januari 2023 det konsortium som ansvarade för bygget av två delar av Västlänksprojektet i Göteborg, E03 Kvarnberget och E04 Haga. Beställaren, Trafikverket, hävde i januari 2023 avtalet avseende E04 och av den anledningen har AGN lämnat in en ansökan om rekonstruktion till tingsrätten, vilken bifölls den 22 maj 2023.

För ytterligare information om rekonstruktionen vänligen kontakta:

Magnus Wiktorson, advokat, Advokatfirman NORDIA
E-post: magnus.wiktorson@nordialaw.com 

Emma Wikensjö, paralegal, Advokatfirman NORDIA
Tel direkt +46 (0) 31-778 35 23
E-post: emma.wikensjo@nordialaw.com

Magnus Wiktorson
Delägare, Göteborg magnus.wiktorson@nordialaw.com 0734 33 48 11
Emma Wikensjö
Lönegarantihandläggare, Paralegal, Göteborg emma.wikensjo@nordialaw.com 0764 92 66 06

Relaterade nyheter