Magnus Wiktorson
Delägare
Telefon: 0734 33 48 11
Kontor: Göteborg
Språk
Svenska, engelska
Verksamhetsområden
Erfarenhet
Partner - NORDIA Law (2009-nu)
Tingsnotarie - Göteborgs tingsrätt (2002-2003)
Jur. kand. - Göteborgs universitet (2001)
Medlemskap
Sveriges Advokatsamfund
Senaste artiklarna
See all