Nordia News

Slutlig rekonstruktionsplan för AGN Haga AB

By Magnus Wiktorson and Emma Wikensjö
Publicerad:20.03.2024 | Posted in Nyheter

Slutlig rekonstruktionsplan för AGN Haga AB

Rekonstruktionen av AGN Haga AB har pågått sedan den 22 maj 2023. Nu presenterar AGN i samråd med rekonstruktören, advokat Magnus Wiktorson, den slutliga rekonstruktionsplanen för fordringsägarna samt begär att tingsrätten ska kalla till en förhandling där de får ta ställning till planen. AGN ansvarar för Västlänken projekt E03 (Kvarnberget) och var till januari 2023 även ansvarigt för projekt E04 (Haga).

Av den framlagda planen framgår att AGN:s arbete med E03 (Kvarnberget) fortlöper som planerat och beräknas vara klart för slutbesiktning i maj 2024. Trafikverket föreslås, i konsekvens med det avtal som tidigare träffats, att avstå från sina krav på AGN som enligt Trafikverket preliminärt uppgår till ca 1,6 miljarder kronor. Leverantörerna föreslås en skulduppgörelse där de erhåller 25 procents betalning för sina fordringar. AGN:s aktieägare föreslås avstå från sina fordringar på AGN om ca 70 miljoner kronor samt åtar sig att garantera betalningen till leverantörerna om rekonstruktionsplanen godtas.

– Rekonstruktionsplanen är ett resultat av det avtal som förhandlades fram med Trafikverket i december 2023 och den dialog som förts med AGN:s aktieägarna under rekonstruktionen. Om den framlagda planen godtas så innebär den att E03 (Kvarnberget) kan färdigställas av AGN, att de omfattande tvister som förelegat mellan AGN och Trafikverket blir reglerade samt att fordringsägarna erbjuds en betalning som jag bedömer vara betydligt högre än om AGN skulle försättas i konkurs. Då vi funnit en lösning där aktieägarna i AGN även är beredda att garantera betalningen till fordringsägarna ställer jag mig bakom denna, säger rekonstruktören advokat Magnus Wiktorson på Advokatfirman NORDIA.

Bakgrund:
AGN Haga AB var fram till januari 2023 det konsortium som ansvarade för bygget av två delar av Västlänksprojektet i Göteborg, E03 Kvarnberget och E04 Haga.

Beställaren, Trafikverket, hävde i januari 2023 avtalet avseende E04 och av den anledningen har AGN lämnat in en ansökan om rekonstruktion till tingsrätten, vilken bifölls den 22 maj 2023.

För ytterligare information om rekonstruktionen vänligen kontakta:

Magnus Wiktorson, advokat, Advokatfirman NORDIA
E-post: magnus.wiktorson@nordialaw.com 

Emma Wikensjö, paralegal, Advokatfirman NORDIA
Tel direkt +46 (0) 31-778 35 23
E-post: emma.wikensjo@nordialaw.com

Magnus Wiktorson
Delägare, Göteborg magnus.wiktorson@nordialaw.com 0734 33 48 11
Emma Wikensjö
Lönegarantihandläggare, Paralegal, Göteborg emma.wikensjo@nordialaw.com 0764 92 66 06

Relaterade nyheter