Nordia News

Rekonstruktionen av AGN Haga AB förlängs

By Magnus Wiktorson and Emma Wikensjö
Publicerad:05.01.2024 | Posted in Nyheter

Rekonstruktionen av AGN Haga AB förlängs

Göteborgs tingsrätt har beslutat att rekonstruktionen av AGN Haga AB får fortsätta till och med den 19 mars 2024. AGN ansvarar för Västlänken projekt E03 (Kvarnberget) och var till januari 2023 även ansvarigt för projekt E04 (Haga).

Till grund för tingsrättens beslut låg en begäran från AGN om att få förlänga rekonstruktionen i ytterligare tre månader. AGN träffade den 18 december 2023 ett avtal med Trafikverket genom vilket de tvistigheter som förelegat angående bl.a. de hävda projektet E04 (Haga) har lösts. Tingsrättens beslut innebär att AGN får ytterligare tid att på uppdrag av Trafikverket fortsätta arbetena med E03 (Kvarnberget) samt att träffa en uppgörelse med fordringsägarna i rekonstruktionen.

– AGN träffade innan jul en avgörande överenskommelse med Trafikverket som reglerar bl.a. E04. Rekonstruktionen berör ett stort antal fordringsägare, varav ett fåtal motsatte sig en förlängning. Tingsrätten har nu prövat frågan och kommit fram till att rekonstruktionen får fortsätta till och med den 19 mars 2024. Genom tingsrättens beslut får AGN ytterligare tid att, tillsammans med mig, fullfölja förhandlingarna med fordringsägarna och slutföra rekonstruktionen under våren, säger rekonstruktören advokat Magnus Wiktorson på Advokatfirman NORDIA.

Bakgrund:
AGN var fram till januari 2023 det konsortium som ansvarade för bygget av två delar av Västlänksprojektet i Göteborg, E03 Kvarnberget och E04 Haga.

Beställaren, Trafikverket, hävde i januari 2023 avtalet avseende E04 och av den anledningen har AGN lämnat in en ansökan om rekonstruktion till tingsrätten, vilken bifölls den 22 maj 2023.

För ytterligare information om rekonstruktionen vänligen kontakta:

Magnus Wiktorson, advokat, Advokatfirman NORDIA
E-post: magnus.wiktorson@nordialaw.com

Emma Wikensjö, paralegal, Advokatfirman NORDIA
Tel direkt +46 (0) 31-778 35 23
E-post: emma.wikensjo@nordialaw.com

Magnus Wiktorson
Delägare, Göteborg magnus.wiktorson@nordialaw.com 0734 33 48 11
Emma Wikensjö
Lönegarantihandläggare, Paralegal, Göteborg emma.wikensjo@nordialaw.com 0764 92 66 06

Relaterade nyheter