Nordia News

Rekonstruktionen av AGN Haga AB förlängs

By Magnus Wiktorson and Emma Wikensjö
Publicerad:19.09.2023 | Posted in Nyheter

Göteborgs tingsrätt har beslutat att rekonstruktionen av AGN Haga AB får fortsätta i ytterligare tre månader, till och med den 19 december 2023. AGN ansvarar för Västlänken projekt E03 (Kvarnberget) och var till januari även ansvarigt för projekt E04 (Haga).

Till grund för tingsrättens beslut låg en begäran från AGN om att få förlänga rekonstruktionen i ytterligare tre månader. I praktiken innebär detta att AGN:s arbete, i samarbete med Trafikverket, med att färdigställa projekt E03 (Kvarnberget) fortsätter och att berörda parter ska ha en fortsatt dialog kring projekt E04, som i januari hävdes av Trafikverket.

– I det inledandet skedet av rekonstruktionen har ett omfattande arbete lagts ned på att med gemensamma krafter säkerställa att de pågående arbetena i projekt E03 (Kvarnberget) ska kunna fortsätta under rekonstruktionen. Detta har fungerat väl. Nu intensifieras arbetet ytterligare med att finna en lösning för alla berörda parter i rekonstruktionen. Genom tingsrättens beslut får AGN tid för att tillsammans med mig fullfölja alla nödvändiga förhandlingar, säger rekonstruktören advokat Magnus Wiktorson på Advokatfirman NORDIA.

Bakgrund:
AGN var fram till januari 2023 det konsortium som ansvarade för bygget av två delar av Västlänksprojektet i Göteborg, E03 Kvarnberget och E04 Haga.

Beställaren, Trafikverket, hävde i januari 2023 avtalet avseende E04 och av den anledningen har AGN lämnat in en ansökan om rekonstruktion till tingsrätten, vilken bifölls den 22 maj 2023.

För ytterligare information om rekonstruktionen vänligen kontakta:

Magnus Wiktorson, advokat, Advokatfirman NORDIA
E-post: magnus.wiktorson@nordialaw.com

Emma Wikensjö, paralegal, Advokatfirman NORDIA
Tel direkt +46 (0) 31-778 35 23
E-post: emma.wikensjo@nordialaw.com

Magnus Wiktorson
Delägare, Göteborg magnus.wiktorson@nordialaw.com 0734 33 48 11
Emma Wikensjö
Lönegarantihandläggare, Paralegal, Göteborg emma.wikensjo@nordialaw.com 0764 92 66 06

Relaterade nyheter