Nordia News

Rekonstruktionen av AGN Haga AB fortsätter

By Magnus Wiktorson and Emma Wikensjö
Publicerad:20.06.2023 | Posted in Nyheter

Göteborgs tingsrätt beslutade idag vid borgenärssammanträde att rekonstruktionen av AGN Haga AB (”AGN”) ska fortsätta. AGN ansvarar för Västlänken projekt E03 (Kvarnberget) och var till januari även ansvarigt för projekt E04 (Haga).

– Tingsrättens beslut var väntat. Utifrån all information vi har så var det även ett positivt besked för berörda parter; däribland Trafikverket, AGN och dess fordringsägare, säger rekonstruktören advokat Magnus Wiktorson på Advokatfirman Nordia.

Bakom dagens beslut låg den preliminära rekonstruktionsplan som Magnus Wiktorson redogjorde för vid sammanträdet i tingsrätten. I praktiken innebär detta att AGN:s arbete, i samarbete med Trafikverket, med att färdigställa projekt E03 (Kvarnberget) fortsätter och att berörda parter ska ha en fortsatt dialog kring projekt E04, som i januari hävdes av Trafikverket.

– Genom dagens beslut har vi skapat möjligheter att finna bästa möjliga lösningar för alla inblandade. Nu kan vi fortsätta ha konstruktiva dialoger samtidigt som AGN:s arbete med att färdigställa projekt E03 kan fortsätta, säger Magnus Wiktorson.

Bakgrund:
AGN var fram till januari 2023 det konsortium som ansvarade för bygget av två delar av Västlänksprojektet i Göteborg, E03 Kvarnberget och E04 Haga.

Beställaren, Trafikverket, hävde i januari 2023 avtalet avseende E04 och av den anledningen har AGN lämnat in en ansökan om rekonstruktion till tingsrätten, vilken bifölls den 22 maj 2023.

För ytterligare information om rekonstruktionen vänligen kontakta:

Magnus Wiktorson, advokat, Advokatfirman NORDIA
E-post: magnus.wiktorson@nordialaw.com

Emma Wikensjö, paralegal, Advokatfirman NORDIA
Tel direkt +46 (0) 31-778 35 23
E-post: emma.wikensjo@nordialaw.com

Magnus Wiktorson
Delägare, Göteborg magnus.wiktorson@nordialaw.com 0734 33 48 11
Emma Wikensjö
Lönegarantihandläggare, Paralegal, Göteborg emma.wikensjo@nordialaw.com 0764 92 66 06

Relaterade nyheter