Nordia News

Uppgörelse nådd mellan Trafikverket och AGN

By Magnus Wiktorson and Emma Wikensjö
Publicerad:19.12.2023 | Posted in Nyheter

Uppgörelse nådd mellan Trafikverket och AGN

Göteborgs tingsrätt har tidigare beslutat om rekonstruktion av AGN. Bolaget ansvarar för Västlänken projekt E03 (Kvarnberget) och var till januari även ansvarigt för projekt E04 (Haga). Nu har parterna träffat en långsiktig uppgörelse. Därför begär AGN, i samråd med rekonstruktören Magnus Wiktorson, Advokatfirman NORDIA, att rekonstruktionen förlängs i tre månader.

Inom ramen för rekonstruktionen har förts en förhandling mellan Trafikverket och AGN angående hur de omfattande krav som parterna har framställt gentemot varandra efter Trafikverkets hävning av E04 (Haga) ska hanteras. En uppgörelse har nu nåtts som huvudsakligen innebär att vardera parten kommer att avstå från fordringarna på varandra. Därjämte har Trafikverket även godtagit att avstå från rätten att innehålla betalning i det pågående projektet E03 för sina fordringar i E04.

– Under rekonstruktionen har ett omfattande arbete lagts ned på förhandlingarna med Trafikverket. Genom den träffade överenskommelsen är tvistigheterna som berör det hävda projektet E04 lösta. Avtalet säkerställer även förutsättningarna för att AGN ska kunna färdigställa det pågående projektet E03 (Kvarnberget). Överenskommelsen lägger vidare grunden till att AGN ska kunna lägga fram ett förslag till överenskommelse till fordringsägarna i rekonstruktionen. För att möjliggöra detta har AGN begärt att rekonstruktionen förlängs i ytterligare en tremånadersperiod, säger rekonstruktören advokat Magnus Wiktorson på Advokatfirman NORDIA.

Bakgrund:
AGN var fram till januari 2023 det konsortium som ansvarade för bygget av två delar av Västlänksprojektet i Göteborg, E03 Kvarnberget och E04 Haga.
Beställaren, Trafikverket, hävde i januari 2023 avtalet avseende E04 och av den anledningen har AGN lämnat in en ansökan om rekonstruktion till tingsrätten, vilken bifölls den 22 maj 2023.

För ytterligare information om rekonstruktionen vänligen kontakta:

Magnus Wiktorson, advokat, Advokatfirman NORDIA
E-post: magnus.wiktorson@nordialaw.com

Emma Wikensjö, paralegal, Advokatfirman NORDIA
Tel direkt +46 (0) 31-778 35 23
E-post: emma.wikensjo@nordialaw.com

Magnus Wiktorson
Delägare, Göteborg magnus.wiktorson@nordialaw.com 0734 33 48 11
Emma Wikensjö
Lönegarantihandläggare, Paralegal, Göteborg emma.wikensjo@nordialaw.com 0764 92 66 06

Relaterade nyheter