Europarätt och offentlig rätt

EU-lagstiftningen är omfattande och viktig, men också tids- och resurskrävande att analysera. NORDIAs jurister hjälper dig att orientera dig inom EU-lagstiftningen och den inhemska offentliga rätten för att möjliggöra beslut om vilka åtgärder du bör vidta eller kanske undvika. Vi assisterar dig även vid tvister i frågor som rör EU-rätt och inhemsk offentlig rätt.

Kontakter

Simon Sørensen - KÖPENHAMN
Visa alla kontakter