Frakt och transporter

Aktörer inom fraktbranschen, såsom rederier, fraktbolag och försäkringsbolag, har många skyldigheter att leva upp till. De krav som företaget ställs inför har ofta mycket stor ekonomisk, miljömässig eller personlig betydelse. Varje ärende måste behandlas professionellt för att företagets trygghet ska vara säkrad. NORDIA biträder regelbundet i ärenden som gäller försäljning och köp av fartyg, försäkringstäckning (P&I och H&M), skeppsmäklar-/agentansvar, personskador, certepartitvister, föroreningar och oljeutsläpp , kollisioner och andra skador på frakt, fartyg och tredje man.

Kontakter

Per Fridén - GÖTEBORG
Visa alla kontakter