Life science

Verksamheten i life science företag innefattar ofta stora risker och möjligheter till stora förtjänster. Riskerna kommer inte bara från den avancerade vetenskaps- och tillsynsmiljön utan också från komplicerade affärsmodeller. En nyckelförutsättning för framgång är att företagen klarar av att hantera riskerna. Det ställer krav på att de kontrakt som upprättas uttömmande reglerar alla risker och att dessa på lämpligt sätt fördelas mellan parterna.

NORDIA har en avdelning med erfarna jurister inom life science som biträder svenska och internationella företag inom området; såväl noterade som privata.