Miljö

Miljöskydd är högt prioriterat på den politiska agendan i Skandinavien och miljölagstiftningen blir alltmer innehållsrik och komplex. I många fall är det viktigt att företagen behärskar reglerna kring exempelvis miljöstandarder, utsläppsrättigheter, och markanvändning eftersom konsekvenserna av felhantering kan bli dyrbara och förödande. Vi kan miljöområdet och kan vägleda våra uppdragsgivare genom de juridiska utmaningarna.