Skatt

Innan viktigare affärstransaktioner genomförs bör de skattemässiga konsekvenserna övervägas. Vid rådgivning inom skatterätten är det viktigt att juristen har förståelse för uppdragsgivarens affärskrav och kommersiella behov.

Vi tillgodoser våra klienters behov på skatteområdet, såväl vid rådgivning som i taxeringsprocess.

Kontakter

Åke Fransson - GÖTEBORG
Visa alla kontakter