Nordia News

Företagsrekonstruktion genomförs i AGN Haga AB för att säkra verksamheten

By Magnus Wiktorson and Emma Wikensjö
Publicerad:23.05.2023 | Posted in Nyheter

AGN Haga AB (”AGN”), som ansvarar för utförandet av E03 Kvarnberget som är en del av Västlänken och tidigare även E04 Haga, har den 22 maj 2023 efter egen ansökan försatts i företagsrekonstruktion av Göteborgs tingsrätt.

Advokat Magnus Wiktorson på Advokatfirman NORDIA i Göteborg har av tingsrätten utsetts till rekonstruktör.

Syftet med rekonstruktionen är att säkerställa den pågående verksamheten, att projekt E03 Kvarnberget kan slutföras samt att finna en lösning på de finansiella svårigheter som uppkommit till följd av beställaren Trafikverkets hävning av E04 Haga.

AGN kommer under rekonstruktionen att fortsatta sin verksamhet under sin ordinarie ledning i nära samarbete med rekonstruktören. Under rekonstruktionen kommer rekonstruktören att utreda AGN:s finansiella situation samt biträda bolaget i arbetet med att upprätta en hållbar plan för hur denna ska lösas.

AGN har omfattande skulder till de leverantörer som verkat i det hävda projektet E04 samtidigt som bolaget anser sig ha stora fodringar på beställaren Trafikverket. I sitt arbete kommer rekonstruktören att verka för att fordringsägarnas och övriga berörda parters intressen inte åsidosätts.

Borgenärssammanträde kommer att hållas i tingsrätten den 19 juni 2023 kl. 09:30 i Göteborgs tingsrätt.

För ytterligare information om rekonstruktionen vänligen kontakta:

Magnus Wiktorson, advokat, Advokatfirman NORDIA
E-post: magnus.wiktorson@nordialaw.com

Emma Wikensjö, paralegal, Advokatfirman NORDIA
Tel direkt +46 (0) 31-778 35 23
E-post: emma.wikensjo@nordialaw.com

Magnus Wiktorson
Delägare, Göteborg magnus.wiktorson@nordialaw.com 0734 33 48 11
Emma Wikensjö
Lönegarantihandläggare, Paralegal, Göteborg emma.wikensjo@nordialaw.com 0764 92 66 06

Relaterade nyheter