Nordia News

KONKURSANBUD – Nock Massiva Trähus AB / NMT Fabriks AB

By Fredrik Emanuel
Publicerad:18.07.2023 | Posted in Nyheter

Nock Massiva Trähus AB och dotterbolaget NMT Fabriks AB har bedrivit tillverkning av prefabricerade flerbostadshus i CLT-trä. Bolagen försattes i konkurs den 26 juni 2023. Verksamheten har bedrivits i förhyrda lokaler i Älvängen (ca 3 mil norr om Göteborg) och innefattar bl.a. en anpassad maskinpark och produktionsmetod som delvis dokumenterats. Omsättningen i NMT Fabriks AB har under 2021 och 2022 uppgått till ca 165 resp. ca 220 mkr. För konkursboets räkning infordras anbud på rörelsen, alternativ i denna ingående maskiner, inventarier, lager m.m. Skriftligt anbud skall ha kommit konkursförvaltaren tillhanda senast den 4 augusti kl. 12:00.

Konkursboet förbehåller sig fri prövningsrätt och rätt att sälja egendomen innan anbudstidens utgång.

För ytterligare information, anbudsunderlag och bokning av visning, kontakta konkursförvaltaren:

Fredrik Emanuel, advokat, Advokatfirman NORDIA
E-post: fredrik.emanuel@nordialaw.com
Tel +46 (0) 31-778 35 00

Anbudsunderlag och bilagor:
Anbudsunderlag
Bilaga 1
Bilaga 2
Bilaga 3

Fredrik Emanuel
Delägare, Göteborg fredrik.emanuel@nordialaw.com 0706 14 59 50

Relaterade nyheter