Offentlig upphandling

Upphandling i den offentliga sektorn omsätter miljardbelopp årligen och utgör en viktig del av samhällsekonomin. Det är därför av stor betydelse för både upphandlade myndigheter och anbudsgivare att upphandlingsärenden hanteras på ett korrekt sätt. NORDIAs upphandlingsjurister biträder regelbundet såväl myndigheter som anbudsgivare med rådgivning och annat biträde under hela upphandlingsförfarandet. Vi ger råd i frågor rörande förfrågningsunderlag respektive anbud, biträder i samband med överprövnings- och skadeståndsprocesser samt lämnar annan löpande rådgivning inom upphandlingsområdet.

Kontakter

Per Sjödin - STOCKHOLM
Mårten Stenström - STOCKHOLM
Magnus Wiktorson - GÖTEBORG
Espen Egseth - OSLO
Tia Mäki - HELSINKI
Visa alla kontakter