NYHETER - March

2013-03-19 13:41:00

NY PARTNER HOS NORDIA OSLO

Vibeke Resch-Knudsen tiltrådte som partner 01.03.2013.

Vibeke er cand.jur fra 1994 og har en Executive MBA i økonomisk styring og ledelse fra NHH (2006). Hun fikk advokatbevilling i 2004 og arbeider med selskapsrett, forvaltningsrett, kommunalrett, konkurranserett, arbeidsrett og offentlig anskaffelse. Hun har arbeidserfaring fra egen advokatpraksis, Kommunikasjonshuset Agendum as, Kommunenes Sentralforbund (KS), NORAD, Landbruksdepartementet og EFTA Sekretariatet i Brussel.

Hun har gitt ut følgende publikasjoner:

Styring av kommunalt eide selskaper (Kommuneforlaget 2012)
Kommunalt eierskap – roller, styring og strategi (Kommuneforlaget 2011)
Styring og eierskap i kommunalt eide selskaper (Kommuneforlaget 2007)
Markedseksponering – muligheter og begrensninger (Kommuneforlaget 2005)
Kommunal selskapsorganisering – økonomiske og juridiske vurderinger - prosjektleder (Kommuneforlaget 2002)