NYHETER - September

2013-09-30 13:58:00

PRESSMEDDELANDE

ADVOKATER ÖVER HELA NORDEN

NORDIA har knutit till sig Aldea Attorneys i Helsingfors. Genom samgåendet får NORDIA nu representation i alla större Nordiska länder med kontor i Sverige, Danmark, Norge och Finland. Sammanlagt är vi nu ett 100-tal medarbetare på sex kontor i Stockholm, Göteborg, Köpenhamn, Odense, Oslo och Helsingfors.

” Aldea är en noggrant utvald partner med erkänt duktiga jurister och med lång erfarenhet av affärsjuridisk rådgivning i Finland och internationellt. NORDIAs fortlöpande arbete med att utveckla en gemensam organisation inom Norden tar därigenom ett stort steg framåt. Vi har nu en stabil struktur att tillhandahålla avancerade affärsjuridiska tjänster till företag i vår del av världen och vi hoppas nu kunna attrahera fler nordiska och internationella företag som ser Norden som en marknad och som är redo att göra affärer över landsgränserna här ”, säger NORDIAs styrelseordförande Carl Otto Lange.

" Finland är en mycket viktig och intressant marknad för företag i Sverige och övriga Norden. De nordiska länderna har mycket gemensamt, inte bara kulturellt. Våra rättssystem är också lika. Tanken med NORDIA är att tillhandahålla tjänster i samtliga större nordiska länder och nu är det alltså möjligt.  Jag är mycket nöjd med att vi nu etablerat NORDIA i Finland genom en partner som delar våra idéer och vars värderingar och kvalitetskrav väl svarar mot våra egna, säger Mårten Stenström, Partner på NORDIA i Stockholm.

"Världen förändras och gränserna mellan länderna har förlorat sin mening ur ett affärsmässigt perspektiv. Vi vill vara en del av denna förändring. Att vara en del av NORDIA gör att vi kan erbjuda våra klienter ännu mer omfattande service och det gör oss till en intressant samarbetspartner för alla de företag som är verksamma eller planerar att bedriva verksamhet i de nordiska länderna ", säger Antti Hannula, Partner på det nya NORDIA-kontoret i Helsingfors.

 "Med Nordia vi får mer erfarenhet , resurser och ett välrenommerat nordiskt varumärke inom juridiken. Dessutom kommer detta att bredda omfattningen på våra affärsjuridiska tjänster. Allt detta är i linje med vår tillväxtstrategi ", sammanfattar Matti Kari , Partner på det nya NORDIA-kontoret i Helsingfors.

 För ytterligare upplysningar: 

Carl Otto Lange, Partner, lange@nordialaw.com, +46 707 854 007 
Mårten Stenström, Partner, marten.stenstrom@nordialaw.com, +46 8 563 08147 
Matti Kari, Partner, matti.kari@nordialaw.com, +358 50 593 03 80 
Antti Hannula, Partner, antti.hannula@nordialaw.com, +358 50 584 9191 


2013-09-16 14:00:00

NORDIA'S HANS STRANDBERG FÖRELÄSER PÅ ADVOKATDAGARNA 2013 OCH SAMTALAR PÅ SVENSKA KRIMINALISTFÖRENINGENS HÖSTPUB 2013

Hans Strandberg på Stockholmskontoret föreläser på Advokatdagarna fredagen den 18 oktober. Ämnet är ”Ne Bis in idem: rättsläget efter Högsta domstolens avgöranden – vad händer sedan?”. För mer information, se http://www.advokatsamfundet.se/

Hans Strandberg kommer också att samtala på Svenska kriminalistföreningens Höstpub den 2 oktober. Temat är ”Medierna som utredare, vad händer med integriteten?”. För mer information, se PDF nedan.