NYHETER - December

2014-12-02 13:19:00

Läkare Utan Gränser/Médecins sans frontières

Istället för att skicka julkort valde vi den här julen att ge ett bidrag till Läkare utan gränser.

Läkare Utan Gränser är en medicinsk humanitär organisation som räddar liv och lindrar nöd där vi behövs mest. Vi bistår människor som drabbats av kriser, krig och naturkatastrofer oavsett politisk åsikt, religion eller etnisk tillhörighet. Under ett år skickar Läkare Utan Gränser ut cirka 2 500 internationella fältarbetare till ca 70 länder där de tillsammans med 30 000 lokalt anställda bedriver verksamheten i fält.

1999 tilldelades Läkare Utan Gränser Nobels fredspris.

Instead of sending Christmas cards we chose this Christmas to make a contribution to Médecins sans frontières.

Médecins Sans Frontières is a medical humanitarian organisation that saves lives and relieves suffering where we are needed most. We assist people affected by crises, war and natural disasters, regardless of political affiliation, religion or ethnicity. Every year, around 2 500 international field workers deploy on missions to about 70 countries and work side by side with over 30 000 local employees to implement MSF’s work. 

In 1999 MSF received the Nobel Peace Prize.