NYHETER - December

2014-12-19 13:31:00

NORDIA HELSINKI SUPPORTS HELSINKI CHILDREN’S HOSPITAL’S 10TH WARD CHILD PATIENT’S ASSOCIATION

19 december 2014

Instead of sending Christmas cards and presents, Nordia Helsinki made a donation to Helsinki Children’s Hospital’s 10th Ward Child Patients’ Association. Founded in 1982, the association supports medical research and treatments provided for young patients in Helsinki Children’s Hospital’s Pediatric Oncology, Hematology and Stem Cell Transplantations Outpatient Clinic. The donations are fully used to hire staff, provide medical education and research, invest on equipment and medicines and support the rehabilitation of patients and their families.
______________________________________________________________________________
Joulukorttien ja -lahjojen sijaan Nordia Helsinki lahjoittaa tänä vuonna Joulumieltä Helsingin Lastenklinikan osasto 10:n lapsipotilaiden tuki ry:lle. Vuonna 1982 perustettu yhdistys tukee HUS:n Lasten syöpä-, veritauti- ja kantasolusiirtoklinikalla syöpä- ja veritauteja sairastavien lasten hoitoa ja sairauksien tutkimustyötä. Lahjoituksiin perustuvalla toiminnalla palkataan henkilökuntaa, tuetaan lääke- ja hoitotieteellistä koulutusta ja tutkimustyötä, hankitaan laitteita ja lääkkeitä sekä tuetaan potilaiden ja perheiden kuntouttamista sairaalahoidon jälkeen.