NYHETER - November

2016-11-08 14:19:00

NORDIA supports Medicins Sans Frontieres instead of sending christmas cards

8 November 2016

Nordia has this christmas choosen to support Medicins Sans Frontieres instead of sending christmas cards.

Nordia stöttar; Läkare utan gränser istället för att skicka julkort

Nordia har i år valt att stötta Läkare utan gränser istället för att skicka julkort