Ekonomiska brottmål – White collar crime

Ekonomiska brottmål – s k white collar crimes – avser vanligen frågor om brott i samband med affärsverksamhet. NORDIA har mycket stor erfarenhet av sådana försvararuppdrag och har deltagit i flera av de mest omfattande och uppmärksammade rättegångarna på området.

NORDIA har också i flertalet andra sammanhang företrätt storföretag och företagare när deras affärer eller verksamhetsstruktur har ifrågasatts eller då internutredning krävts. Våra jurister har därtill medverkat som experter vid juridisk rådgivning och i offentliga debatter.

Vår verksamhet och sakkunskap omfattar försvararuppdrag och rådgivning kring näringslivets straffrättsliga aspekter inom bl a rättsområdena brott mot borgenärer, mutor och korruption, skattebrott, bokföringsbrott, insiderhandel och företagshemligheter.

  

Relaterade artiklar:
2018 - SvD  "Stjärnadvokaten: Rika har lättare att frias"
2018 - Affärsvärlden "På de anklagades sida"

Kontakter

Hans Strandberg - STOCKHOLM
Olle Kullinger - STOCKHOLM
Åke Fransson - GÖTEBORG
Antti Hannula - HELSINKI
Visa alla kontakter