Immaterialrätt och marknadsrätt

Företagets immateriella rättigheter utgör ofta basen för hela verksamheten. En sammanhängande IP-strategi skyddar och säkrar företagets immateriella rättigheter och hjälper till att kommersialisera rättigheterna ännu mer. Vårt arbete skall utgöra en investering.

Vår sakkunskap omfattar bland annat varumärken, parallellimport, patentlicenser, affärshemligheter, tvister om immateriella rättigheter och s k reklamjuridik.

Kontakter

Karl Ole Möller - STOCKHOLM
Mårten Stenström - STOCKHOLM
Fredrik Persson - GÖTEBORG
Espen Egseth - OSLO
Timo Skurnik - HELSINKI
Walther Rebernik - KÖPENHAMN
Simon Sørensen - KÖPENHAMN
Visa alla kontakter