Arbetsrätt

Det blir allt viktigare att kunna rekrytera och behålla rätt personal. Humankapitalet har blivit en central förutsättning för framgång. NORDIA strävar efter att hitta lösningar som gör det lättare för dig att rekrytera, behålla och leda din personal och kan hjälpa till att hålla dig uppdaterad om viktiga förändringar i den arbetsrättsliga lagstiftningen. Vi ger dig råd om kommersiella och ekonomiska följder av anställningsförhållanden, incitamentsprogram och pensionsprogram. Genom vår etablering i de nordiska länderna har vi särskilt goda möjligheter att ge jämförande analyser från de olika länderna.

Kontakter

Magnus Wiktorson - GÖTEBORG
Katarina Hallin - GÖTEBORG
Tia Mäki - HELSINKI
Niels Wegener - KÖPENHAMN
Visa alla kontakter