Tvistlösning

En tvist stjäl tid och resurser från det som är det viktigaste; den produktiva verksamheten. Att undvika tvister bör därför vara ett fokus för varje företagsledning och jurist. Om en tvist dock inte går att undvika kan du känna dig trygg med kontakten med NORDIA. Vi har dina kommersiella värden som högsta prioritet när vi hanterar tvisten.

NORDIA är en väl etablerad advokatbyrå på den processrättsliga arenan. Våra jurister är inte bara processjurister, utan även verksamma inom andra delar av affärsjuridiken. Detta och den stora erfarenhet som vi har av processande borgar för bästa möjliga chans till framgång för din sak.

Kontakter

Johan Strömberg - STOCKHOLM
Per Sjödin - STOCKHOLM
Mikaela Kempe Bergner - STOCKHOLM
Per Fridén - GÖTEBORG
Ulf G V Tollhage - GÖTEBORG
Åke Fransson - GÖTEBORG
Antti Hannula - HELSINKI
Matti Kari - HELSINKI
Niels Wegener - KÖPENHAMN
Walther Rebernik - KÖPENHAMN
Visa alla kontakter