Bolagsrätt

Bolagsrätten är ryggraden i alla bolag och genomsyrar många av NORDIAs ärenden. Bolagsrätten är ofta av central betydelse inom exempelvis kapitalanskaffning, förvärv och överlåtelser, styrelsearbete och börsrättsliga frågor. Vi hjälper våra klienter att uppfylla och efterleva de krav som bolagsrätten ställer på dem i olika situationer.

Kontakter

Niklas Hemberg - STOCKHOLM
Marianne Eriksson - STOCKHOLM
Henrik Wetzenstein - STOCKHOLM
Katarina Hallin - GÖTEBORG
Fredrik Emanuel - GÖTEBORG
Espen Egseth - OSLO
Matti Kari - HELSINKI
Tia Mäki - HELSINKI
Simon Sørensen - KÖPENHAMN
Walther Rebernik - KÖPENHAMN
Visa alla kontakter